تبلیغات رایگان
فروشندگان مصالح
لیست مصالح ساختمانی

مطالب آب و سازه هیدرولیکی

مطالب آب و سازه هیدرولیکی

مجموع 3 مطلب
پدیده ی ارتعاش در تاسیسات آبی

پدیده ی ارتعاش در تاسیسات آبی

پدیده ی ارتعاش در تاسیسات آبی   تخلیه کننده ها ی تحتانی سازه هایی می باشند که برای انتقال آب از مخزن سد به پایین دست جهت تخلیه ی مخزن در مواقع اضطراری، پایین آوردن تراز آب مخزن، شستن رسوبات ته ...
فنل چیست

فنل چیست

فنل چیست فنل از جمله آلاینده های سمی و پایدار می باشد که در صورت رها شدن در محیط زیست می تواند خطرات بسیاری برای حیات موجودات زنده و انسان داشته باشد. فنل میل ترکیبی زیادی با کلر دارد که منجر به تشکی ...
سر ريز پلكانی

سر ريز پلكانی

سر ريز پلكانی  سرریز پلکانی سازه ای هیدرولیکی است که از حدود 3500 سال پیش مورد استفاده قرار گرفته اند. سرریز پلکانی مشتکل از پله هایی است که ازنزدیکی تاج سرریز شروع شده و تا پاشنه پایین دست ادام ...
مجموع 3 مطلب
نمایش همه
علاقه مندی ها ()