تبلیغات رایگان
فروشندگان مصالح
لیست مصالح ساختمانی

آموزش و تدریس دروس سازه و زلزله

آموزش و تدریس دروس سازه و زلزله

مجموع 2 مطلب
آموزش و تدریس قابلیت اعتماد سازه و مدل سازی احتمالاتی

آموزش و تدریس قابلیت اعتماد سازه و مدل سازی احتمالاتی

آموزش و تدریس قابلیت اعتماد سازه و مدل سازی احتمالاتی   جلسه اول - معرفی درس جلسه دوم - عدم قطعیت جلسه سوم - تئوری مجموعه ها جلسه چهارم - تئوری احتمالات و قضیه Bayes ج ...
آموزش و تدریس تئوری سازه 1

آموزش و تدریس تئوری سازه 1

تئوری سازه 1   جلسه اول - مقدمه جلسه دوم - تعریف پایداری و ناپایداری جلسه سوم - تعریف پایداری و ناپایداری جلسه چهارم - خرپا جلسه پنجم - انواع قاب ها جلسه ششم - تح ...
مجموع 2 مطلب
نمایش همه
علاقه مندی ها ()