تبلیغات رایگان
لیست مصالح ساختمانی
فروشندگان مصالح

تونل

مجموع 12 مطلب
قطعات بتنی پیش ساخته در تونل ها

قطعات بتنی پیش ساخته در تونل ها

قطعات بتنی پیش ساخته در تونل ها از قطعات بتنی پیش ساخته استفاده‌های گسترده‌ای از گذشته تاکنون در ساخت تونل ها گردیده است. اولین قطعات بتنی پیش ساخته در سال 1869 و در متروی لندن از جنس چدن و ...
تونلهای زیر سطح آب زیرزمینی

تونلهای زیر سطح آب زیرزمینی

تونلهای زیر سطح آب زیرزمینی حفاری تونل در زمینهای نرم زیر سطح آب زیرزمینی، باعث تغییراتی در رژیم هیدرولیکی زمین اطراف میشود. فاکتورهای متفاوتی مانند نفوذپذیری خاک اطراف و شرایط مرزی در دیواره تونل، ا ...
تحلیل قابلیت اعتماد لرزه ای تونلها

تحلیل قابلیت اعتماد لرزه ای تونلها

تحلیل قابلیت اعتماد لرزه ای تونلها امروزه نیاز به استفاده از فضاهای زیرزمینی برای تاسیسات شهری با توجه به ترافیک شدید و کمبود فضاهای سطحی شدیداً احساس می گردد. ایران کشوری لرزه خیز می‌باشد که با ...
تونلهای مستطیلی کم عمق

تونلهای مستطیلی کم عمق

تونلهای مستطیلی کم عمق در حال حاضر در بسیاری از کشورهای پیشرفته به دلیل اشغال سطح زمین بوسیله تاسیسـات مختلـف بسـیاری از تاسیسـات شـهری بـه صـورت سازههای زیر زمینی می باشند. در میان این سازههای زیر ز ...
پایداری در تونل‌ها

پایداری در تونل‌ها

پایداری در تونل‌ها اولین قدم در طراحی هرگونه سیستم نگهداری در تونلهای زیر زمینی، بررسی وضعیت پایداری توده سنگی پیرامون است. هدف از تحلیل پایـداری در سازههای زیرزمینی، پیش بینی وضعیت پایداری قسمت ...
حفاری مکانیزه با استفاده از دستگاه TBM

حفاری مکانیزه با استفاده از دستگاه TBM

حفاری مکانیزه با استفاده از دستگاه TBM با توجه به اهمیت روزافزون تونل و فضاهای زیرزمینی، لزوم جهت‌دهی به مطالعات، طرح‌ها و مسائل اجرایی این نوع سازه‌ها بیش از پیش مشهود میباشد. تونل ها ...
هوش محاسباتی در ژئوتکنیک

هوش محاسباتی در ژئوتکنیک

هوش محاسباتی در ژئوتکنیک سنگ و تودههای سنگی به عنوان عناصر زمین‌شناسی مشخصات ژئومکانیکی پیچیده‌ای دارند. رفتار مکانیکی آنها ناشی از فاکتورهای متعددی است که در ارتباط با فرآیندهای تشکیل و مح ...
روش حفاری تونل

روش حفاری تونل

روش حفاری تونل با رویکرد روز افزون استفاده از تونل به منظور حمل و نقل در مناطق پر جمعیت شهری کنترل نشست سطحی به معیار تعیین کننده برای طراحی تونل مبدل شده است. ترخیص تنش ناشی از حفاری تونل موجب تغییر ...
دو نرم‌افزار قدرتمند برای مدلسازی خاک

دو نرم‌افزار قدرتمند برای مدلسازی خاک

دو نرم‌افزار قدرتمند برای مدلسازی خاک  باتوجه به گسترش ساخت سازههای سنگی و خاکی و لزوم آنالیز و طراحی درست و بهینه این بناها، استفاده از نرم‌افزارهای عددی بسیار مفید است.FLAC وPLAXIS د ...
حفاری تونل‌های دوقلو

حفاری تونل‌های دوقلو

 حفاری تونل‌های دوقلو بر نیروهای داخلی شمع‌های مجاور در محیط‌های شهری بسیاری از ساختمان‌های مرتفع بر روی فونداسیون‌های عمیق شمعی بنا شده اند. با توجه به تمایل روزافزونی ...
مجموع 12 مطلب
نمایش همه
علاقه مندی ها ()