تبلیغات رایگان
فروشندگان مصالح
لیست مصالح ساختمانی

مطالب راه آهن

مطالب راه آهن

مجموع 10 مطلب
رفتار مکانیکی بالاست در خطوط ریلی

رفتار مکانیکی بالاست در خطوط ریلی

رفتار مکانیکی بالاست در خطوط ریلی شبکه‌ی ریلی بخش مهمی از سیستم حمل‌ونقل یک کشور را تشکیل می‌دهد و نقش اساسی در توسعه مناطق مختلف کشور ایفا میکند ، که این امر بستگی به حمل ونقل بار و ح ...
روسازی خطوط راه آهن

روسازی خطوط راه آهن

روسازی خطوط راه آهن یکی از اهداف مهم راه آهن احداث خطوط آمد و شد مسافر و کالا به صورت اقتصادی و با حداکثر ایمنی می باشد . لازمه این امر آن است که خط به عنوان پایه و اساس راه آهن وظیفه خود را به ...
کمانش جانبی خطوط  CWR

کمانش جانبی خطوط CWR

کمانش جانبی خطوط  CWR کمانش خطوط CWR فقط تحت تاثیر بارهای دمایی که اندرکنش وسیله نقلیه تاثیری در آن ندارد، کمانش استاتیکی نامیده میشود. در مقابل کمانش دینامیکی که صنعت نیز بیشتر با آن درگیر است ...
لاستیک در زیرسازی راه آهن

لاستیک در زیرسازی راه آهن

استفاده از پسماند لاستیکی در زیرسازی راه آهن در پایان عمر تایر مشکل انباشته شدن تایرهای فرسوده یکی از معضلات اساسی در این زمینه است . با افزایش رشد ترافیک انتظار می رود روند در انباشت و تولید تایر اد ...
روش رادار نفوذی زمین (GPR)

روش رادار نفوذی زمین (GPR)

روش رادار نفوذی زمین (GPR) کاربرد های GPR در مطالعات روسازی بطور کلی به 4 دسته تقسیم میشود: 1 ) مطالعه های انجام شده در طراحی یک خط یا جاده جدید، 2 ) پیمایش مطالعات مورد نیاز برای طراحی نوسازی از م ...
عوامل موثر در مقاومت جانبی خط آهن

عوامل موثر در مقاومت جانبی خط آهن

 عوامل موثر در مقاومت جانبی خط آهن طرح ، نوع و ابعاد تراورس سهم مهمی در تامین پایداری جانبی خط آهن دارد.در خطوط CWR بدلیل وجود نیروی محوری (Loud Axial) در ریلها، ضرورت دارد كه این امر با ملاحظات ...
کمانش جانبی در تیر های منو ریل

کمانش جانبی در تیر های منو ریل

کمانش جانبی در تیر های منو ریل مقاومت تیرهای منوریل (که در شکل 1 نشان داده شده است.) در مقابل کمانش جانبی و کمانش جانبی پیچشی به سختی قابل ارزیابی است چراکه این تیرها در مقابل پیچش به نحو مطلوبی مهار ...
شاخص های کیفی خطوط راه آهن

شاخص های کیفی خطوط راه آهن

شاخص های کیفی خطوط راه آهن با توجه به اقبال روز افزون مسافر وکالا به استفاده ازصنعت حمل و نقل ریلی ، نیاز به افزایش ظرفیت شبکه ریلی بیش از پیش احساس می شـود . از طرفـی افـزایش ظرفیت از طریق افزایش سر ...
مدل های تحلیل دینامیکی خط و وسیله نقلیه ریلی

مدل های تحلیل دینامیکی خط و وسیله نقلیه ریلی

مدل های تحلیل دینامیکی خط و وسیله نقلیه ریلی  
خروج قطار از ايستگاه

خروج قطار از ايستگاه

خروج قطار از ايستگاه در هنگام اشغال بودن قطعه خط خروج قطار از ایستگاه در هنگام اشغال بودن قطعه خط، پیشامدی نامطلوب و ناخواسته میباشد که در نتیجه ترکیبهای مختلفی از خرابیهای سختافزاری، خرابیهای نرمافز ...
مجموع 10 مطلب
نمایش همه
علاقه مندی ها ()