تبلیغات رایگان
لیست مصالح ساختمانی
فروشندگان مصالح

سازه های بلند

مجموع 5 مطلب
سیستم قاب محیطی

سیستم قاب محیطی

سیستم قاب محیطی افزایش چشمگیر ساخت سازه‌های بلندمرتبه تقاضا برای ساخت سازه‌های بلند مرتبه تر در دهه‌های گذشته در سراسر جهان، مهندسان طراح را به سمت راههای موثرتر و جدید تر جهت مقابله ب ...
ساختمانهای بلند در مقابل نيروی ناشی از باد

ساختمانهای بلند در مقابل نيروی ناشی از باد

عكسالعمل ساختمانهای بلند در مقابل نيروی ناشی از باد
سیستم مهاربندی قابهای محیطی (لوله‌ای)

سیستم مهاربندی قابهای محیطی (لوله‌ای)

سیستم مهاربندی قابهای محیطی (لوله‌ای) یکی از مؤثرترین سیستم مهاربندی در سازههای بلند، سیستم مهاربندی لوله‌ای میباشد. مقاومت جانبی سازهها با قاب محیطی، به وسیله قابهای بسیار سختی که در محیط ...
استفاده از GPS و  شتاب سنج در سازههای بلند

استفاده از GPS و شتاب سنج در سازههای بلند

استفاده از مشاهدات GPS و مشاهدات شتاب سنج در سازههای بلند امروزه با توجه به افزایش روزافرون جمعیت جهان، افزایش قابل توجهی در تعداد و ابعاد ساختمانها به وجود آمده است. به منظور جلوگیری از تخریب ا ...
اثر (∆- P) بر سازههای بلند

اثر (∆- P) بر سازههای بلند

اثر (∆- P) بر سازههای بلند از ابتدای تمدن بشری، برجها و ساختمانهای بلند مورد توجه بوده‌اند، ساخت ساختمانهای بلند ابتدا با اهداف دفاع‌های قبیله‌ای شروع شده و سپس جنبه های نمادین و کاربر ...
مجموع 5 مطلب
نمایش همه
علاقه مندی ها ()