تبلیغات رایگان
لیست مصالح ساختمانی
فروشندگان مصالح

سر ریز

مجموع 2 مطلب
پدیده ی ارتعاش در تاسیسات آبی

پدیده ی ارتعاش در تاسیسات آبی

پدیده ی ارتعاش در تاسیسات آبی   تخلیه کننده ها ی تحتانی سازه هایی می باشند که برای انتقال آب از مخزن سد به پایین دست جهت تخلیه ی مخزن در مواقع اضطراری، پایین آوردن تراز آب مخزن، شستن رسوبات ته ...
سر ريز پلكانی

سر ريز پلكانی

سر ريز پلكانی  سرریز پلکانی سازه ای هیدرولیکی است که از حدود 3500 سال پیش مورد استفاده قرار گرفته اند. سرریز پلکانی مشتکل از پله هایی است که ازنزدیکی تاج سرریز شروع شده و تا پاشنه پایین دست ادام ...
مجموع 2 مطلب
نمایش همه
علاقه مندی ها ()