تبلیغات رایگان
لیست مصالح ساختمانی
فروشندگان مصالح

غیره و متفرقه

مجموع 3 مطلب
پایگاه های فعال

پایگاه های فعال

پایگاه های فعال علمی APS Jstor ASME AMS (mathscinet) ACM AIP RSC Nature ASCE Oxford Siam psycnet Cambridge OpticsInfoBase AIAA Worldscientific Icevirtuallibrary  
منابع دریافت مقالات علمى

منابع دریافت مقالات علمى

دریافت مقالات علمى 1. ieeexplore.ieee.org2. acm.org3. link.springer.com4. wiley.com5. sciencedirect.com6. acs.org7. aiaa.org8. aip.org9. ajpe.org10. aps.org11. ascelibrary.org12. asm.org13. asme.org1 ...
مروری بر قابلیت های انواع نرم افزارها

مروری بر قابلیت های انواع نرم افزارها

مروری بر قابلیت های انواع نرم افزارها Sap & Etabs : از نرم افزار های Sap & Etabs استفاده فراوانی می شود که بیشتر به جهت گرافیک قوی و محیط کاربر پسند آن می باشد . این نرم افزا ...
مجموع 3 مطلب
نمایش همه
علاقه مندی ها ()