تبلیغات رایگان
لیست مصالح ساختمانی
فروشندگان مصالح

نرم افزار زلزله

مجموع 6 مطلب
نرم افزار SEISMO ARTIF

نرم افزار SEISMO ARTIF

حتماً شما هم تجربیاتی در زمینه‌های عمرانی (محاسبات، طراحی، اجرای، درسی،تحقیقاتی، نرم افزاری و.... ) دارید. با دیگران در میان بگذارید تا از راهنمایی شما بهره ببرند. با این کار دیگر افرادی که در مس ...
نرم افزار SEISMO MATCH

نرم افزار SEISMO MATCH

حتماً شما هم تجربیاتی در زمینه‌های عمرانی (محاسبات، طراحی، اجرای، درسی،تحقیقاتی، نرم افزاری و.... ) دارید. با دیگران در میان بگذارید تا از راهنمایی شما بهره ببرند. با این کار دیگر افرادی که در مس ...
نرم افزار SEISMO SPECT

نرم افزار SEISMO SPECT

حتماً شما هم تجربیاتی در زمینه‌های عمرانی (محاسبات، طراحی، اجرای، درسی،تحقیقاتی، نرم افزاری و.... ) دارید. با دیگران در میان بگذارید تا از راهنمایی شما بهره ببرند. با این کار دیگر افرادی که در مس ...
نرم افزار SEISMO SIGNAL

نرم افزار SEISMO SIGNAL

حتماً شما هم تجربیاتی در زمینه‌های عمرانی (محاسبات، طراحی، اجرای، درسی،تحقیقاتی، نرم افزاری و.... ) دارید. با دیگران در میان بگذارید تا از راهنمایی شما بهره ببرند. با این کار دیگر افرادی که در مس ...
آموزش و تدریس نرم افزارهای مهندسی عمران زلزله

آموزش و تدریس نرم افزارهای مهندسی عمران زلزله

آموزش و تدریس نرم افزارهای مهندسی عمران زلزله افراد فعال در زمینه آموزش و تدریس نرم افزارهای رشته مهندسی عمران زلزله، می توانند تجربیات خود را با ثبت آگهی رایگان  در سای ...
نرم افزار SEISMO STRUCT

نرم افزار SEISMO STRUCT

حتماً شما هم تجربیاتی در زمینه‌های عمرانی (محاسبات، طراحی، اجرای، درسی،تحقیقاتی، نرم افزاری و.... ) دارید. با دیگران در میان بگذارید تا از راهنمایی شما بهره ببرند. با این کار دیگر افرادی که در مس ...
مجموع 6 مطلب
نمایش همه
علاقه مندی ها ()