تبلیغات رایگان
لیست مصالح ساختمانی
فروشندگان مصالح

ژئوتکنیک

مجموع 3 مطلب
خزش در خاک

خزش در خاک

خزش در خاک با توجه به طبیعت دانه ای بودن خاکها ، رفتار زمانی در اینگونه مواد غالبا آثار قابل توجهی داشته ، خصوصا خزش خاکها مورد توجه متخصصان می باشد. در بسیاری از خاکها از قبیل رس ، شیست، خاک ریخته گ ...
تحکیم ثانویه

تحکیم ثانویه

تحکیم ثانویه در بيان مفهوم تحكيم ثانويه تا كنون عوامل متعددي توسط محققين ارائه شده است. Dos در مورد تحکیم ثانویه اینگونه می نویسد : ¨      تحكيم ثانويه قسمتي از نشست وا ...
مفهوم نشست و عوامل تشکیل دهنده آن

مفهوم نشست و عوامل تشکیل دهنده آن

مفهوم نشست و عوامل تشکیل دهنده آن به کل تغییر شکل قائم خاک در سطح زمین ، نشست می گویند .دلایل متعددی برای نشست وجود دارد مانند : تغییر سطح آب زیر زمینی ، نیروهای دینامیکی ، حفاری و... . ولی می توان م ...
مجموع 3 مطلب
نمایش همه
علاقه مندی ها ()