تبلیغات رایگان
فروشندگان مصالح
لیست مصالح ساختمانی

نظارت بر ساختمان بتنی (مرحله سوم)

مرجع : بازدید : 846
مطالب » مطالب سازه و ساختمان » سازه بتنی » پنجشنبه 21 ارديبهشت 1396 در 21 : 9
نظارت بر ساختمان بتنی (مرحله سوم) آخرین سقف سازه ای قبل از بتن ریزی موارد ذیل مطابق نقشه ها مصوب و پروانه صادره رعایت گردیده است یا خیر 1- اجرای ستونها (شامل ابعاد، کیفیت اجراي میلگرد انتظار، شاقولی، کاور، قالب بندی و ...) 2- اجرای تیرهای اصلی (میزان میلگردهای تقویت، ابعاد، خاموت گذاري و ...) 3- اجراي تیرهاي فرعی و دالها 4- اجراي دیوار برشی (میلگردهاي طولی، میلگردهاي عرضی، جزئیات ا ...
نظارت بر ساختمان بتنی (مرحله سوم)

نظارت بر ساختمان بتنی (مرحله سوم)

نظارت بر ساختمان بتنی (مرحله سوم)

آخرین سقف سازه ای قبل از بتن ریزی

موارد ذیل مطابق نقشه ها مصوب و پروانه صادره رعایت گردیده است یا خیر

1- اجرای ستونها (شامل ابعاد، کیفیت اجراي میلگرد انتظار، شاقولی، کاور، قالب بندی و ...)

2- اجرای تیرهای اصلی (میزان میلگردهای تقویت، ابعاد، خاموت گذاري و ...)

3- اجراي تیرهاي فرعی و دالها

4- اجراي دیوار برشی (میلگردهاي طولی، میلگردهاي عرضی، جزئیات اجزاء مرزي ، خاموتگذاري ویژه میلگردهاي اطراف بازشوها و..)

5- اجراي سقف (مشخصات تیرچه ها، نوع بلوکها، داکت و نصب برشگیرها در سقف هاي کامپوزیت و ...)

6- اجراي کلاف عرضی سقف (تاي بیم) و میلگردهاي حرارتی سقف و بازشوهاي سقف

7- اتصال تیرچه به تیر اصلی با رعایت جزئیات

8- کد ارتفاعی سقف و خیز منفی لازم

9- کنترل ابعاد کنسولهاي سقف

10- علام زمان قالب برداري، تیرها، سقف و اجراي پایه هاي اطمینان

11- آیا تمهیدات لازم جهت اتصال دیوارها به سازه در نظر گرفته شده است.

12- اجراي دیوارهاي غیر سازه اي و ابعاد بازشوها (درها و پنجره ها) در ساختمان

13- اجراي پله جهت دسترسی به طبقات و کنترل ارتفاع و عرض پله و عرض چشم پله

14- اجراي خرپشته

15- محل آسانسور و جزئیات سازهاي مورد نظر

16- تابلوي مشخصات پروژه در محل مناسب کارگاه نصب شده است

17- رعایت اصول ایمنی مبحث 12 مقررات ملی ساختمان در کارگاه به عمل آمده است.

18- ...

در کامل کردن مطالب نظارت بر ساختمان بتنی (مرحله سوم) به ما کمک کنید.

در قسمت (تماس با ما) و آدرس ایمیل info@omran-tajrobe.ir

اشتراک گذاری برای دوستانتان :

مطلبهای مرتبط

نظارت بر ساختمان بتنی (مرحله پنجم)

نظارت بر ساختمان بتنی (مرحله پنجم)

نظارت بر ساختمان بتنی (مرحله پنجم) پس از اتمام نازك کاري و تاسیسات مکانیکی و برقی موارد ذیل مطابق نقشه هاي مصوب و پروانه صادره رعایت گردیده است یا خیر ؟ 1- کنترل اجراي نرده، دست انداز پله ها و ...
نظارت بر ساختمان بتنی (مرحله چهارم)

نظارت بر ساختمان بتنی (مرحله چهارم)

نظارت بر ساختمان بتنی (مرحله چهارم) پس از اتمام سفتکاری ساختمان موارد ذیل مطابق نقشه هاي مصوب و پروانه صادره رعایت گردیده است یا خیر ؟ 1- کنترل کد ارتفاعی پوشش سقفها و سقف کاذبها 2- کنتر ...
نظارت بر ساختمان بتنی (مرحله سوم)

نظارت بر ساختمان بتنی (مرحله سوم)

نظارت بر ساختمان بتنی (مرحله سوم) آخرین سقف سازه ای قبل از بتن ریزی موارد ذیل مطابق نقشه ها مصوب و پروانه صادره رعایت گردیده است یا خیر 1- اجرای ستونها (شامل ابعاد، کیفیت اجراي میلگرد انتظار، ...
نظارت بر ساختمان بتنی (مرحله دوم)

نظارت بر ساختمان بتنی (مرحله دوم)

نظارت بر ساختمان بتنی (مرحله دوم) اولین سقف سازه ای قبل از بتن ریزی موارد ذیل مطابق نقشه ها مصوب و پروانه صادره رعایت گردیده است یا خیر 1- کنترل ارتفاع پی و محل قرارگیری ستونها 2- کنترل محل راه پل ...
نمایش همه
علاقه مندی ها ()