تبلیغات رایگان
لیست مصالح ساختمانی
فروشندگان مصالح

نظارت بر ساختمان بتنی (مرحله پنجم)

مرجع : بازدید : 842
مطالب » مطالب سازه و ساختمان » سازه بتنی » پنجشنبه 21 ارديبهشت 1396 در 21 : 9
نظارت بر ساختمان بتنی (مرحله پنجم) پس از اتمام نازك کاري و تاسیسات مکانیکی و برقی موارد ذیل مطابق نقشه هاي مصوب و پروانه صادره رعایت گردیده است یا خیر ؟ 1- کنترل اجراي نرده، دست انداز پله ها و ارتباطات عمودي (اسانسور) 2- اجراي پوشش درزهاي انقطاع در داکتها و قطع آن در هر طبقه 3- اجراي دیوارهاي محوطه با نما، درپوش و سنگ ازاره 4- کنترل محل دستگاهها و تجهیزات مکانیکی و برقی ...
نظارت بر ساختمان بتنی (مرحله پنجم)

نظارت بر ساختمان بتنی (مرحله پنجم)

نظارت بر ساختمان بتنی (مرحله پنجم)

پس از اتمام نازك کاري و تاسیسات مکانیکی و برقی

موارد ذیل مطابق نقشه هاي مصوب و پروانه صادره رعایت گردیده است یا خیر ؟

1- کنترل اجراي نرده، دست انداز پله ها و ارتباطات عمودي (اسانسور)

2- اجراي پوشش درزهاي انقطاع در داکتها و قطع آن در هر طبقه

3- اجراي دیوارهاي محوطه با نما، درپوش و سنگ ازاره

4- کنترل محل دستگاهها و تجهیزات مکانیکی و برقی

5- کنترل اجراي عناصر الحاقی به سازه

6- تابلوي مشخصات پروژه در محل مناسب کارگاه نصب شده است؟

7- رعایت اصول ایمنی مبحث 12 مقررات ملی ساختمان در کارگاه به عمل آمده است؟

8- ...

در کامل کردن مطالب نظارت بر ساختمان بتنی (مرحله  پنجم) به ما کمک کنید.

در قسمت (تماس با ما) و آدرس ایمیل info@omran-tajrobe.ir

 

اشتراک گذاری برای دوستانتان :

مطلبهای مرتبط

نظارت بر ساختمان بتنی (مرحله پنجم)

نظارت بر ساختمان بتنی (مرحله پنجم)

نظارت بر ساختمان بتنی (مرحله پنجم) پس از اتمام نازك کاري و تاسیسات مکانیکی و برقی موارد ذیل مطابق نقشه هاي مصوب و پروانه صادره رعایت گردیده است یا خیر ؟ 1- کنترل اجراي نرده، دست انداز پله ها و ...
نظارت بر ساختمان بتنی (مرحله چهارم)

نظارت بر ساختمان بتنی (مرحله چهارم)

نظارت بر ساختمان بتنی (مرحله چهارم) پس از اتمام سفتکاری ساختمان موارد ذیل مطابق نقشه هاي مصوب و پروانه صادره رعایت گردیده است یا خیر ؟ 1- کنترل کد ارتفاعی پوشش سقفها و سقف کاذبها 2- کنتر ...
نظارت بر ساختمان بتنی (مرحله سوم)

نظارت بر ساختمان بتنی (مرحله سوم)

نظارت بر ساختمان بتنی (مرحله سوم) آخرین سقف سازه ای قبل از بتن ریزی موارد ذیل مطابق نقشه ها مصوب و پروانه صادره رعایت گردیده است یا خیر 1- اجرای ستونها (شامل ابعاد، کیفیت اجراي میلگرد انتظار، ...
نظارت بر ساختمان بتنی (مرحله دوم)

نظارت بر ساختمان بتنی (مرحله دوم)

نظارت بر ساختمان بتنی (مرحله دوم) اولین سقف سازه ای قبل از بتن ریزی موارد ذیل مطابق نقشه ها مصوب و پروانه صادره رعایت گردیده است یا خیر 1- کنترل ارتفاع پی و محل قرارگیری ستونها 2- کنترل محل راه پل ...
نمایش همه
علاقه مندی ها ()