تبلیغات رایگان
لیست مصالح ساختمانی
فروشندگان مصالح

نظارت بر ساختمان فولادی (مرحله سوم)

مرجع : بازدید : 865
مطالب » مطالب سازه و ساختمان » سازه فولادی » پنجشنبه 21 ارديبهشت 1396 در 57 : 15
نظارت بر ساختمان فولادی (مرحله سوم) آخرین سقف سازه ای قبل از بتن ریزی موارد ذیل مطابق نقشه ها مصوب و پروانه صادره رعایت گردیده است یا خیر 1- اجرای تیرهای اصلی (میزان میلگردهای تقویت، ابعاد، خاموت گذاري و ...) 2- اجراي دیوارهاي برشی یا نصب بادبندها. 3-  -اجراي سقف (مشخصات تیرچه ها و نوع بلوكها، داکتها، جزئیات ورقهاي اتصال آسانسور به سقف و ...) 4- اجراي کلاف عرضی سقف (تاي بیم) و ...
نظارت بر ساختمان فولادی (مرحله سوم)

نظارت بر ساختمان فولادی (مرحله سوم)

نظارت بر ساختمان فولادی (مرحله سوم)

آخرین سقف سازه ای قبل از بتن ریزی

موارد ذیل مطابق نقشه ها مصوب و پروانه صادره رعایت گردیده است یا خیر

1- اجرای تیرهای اصلی (میزان میلگردهای تقویت، ابعاد، خاموت گذاري و ...)

2- اجراي دیوارهاي برشی یا نصب بادبندها.

3-  -اجراي سقف (مشخصات تیرچه ها و نوع بلوكها، داکتها، جزئیات ورقهاي اتصال آسانسور به سقف و ...)

4- اجراي کلاف عرضی سقف (تاي بیم) و میلگردهاي حرارتی سقف و بازشوهاي سقف

5- کد ارتفاعی سقف و خیز منفی لازم (زیر پوششهاي بتنی یا نبشی هاي تکیه گاهی در سازه هاي فولادي)

6- کنترل ابعاد بازشوهاي سقف و داکتها

7- کنترل ابعاد کنسولهاي سقف

8- اعلام زمان قالب برداري، تیرها، سقف و اجراي پایه هاي اطمینان

9- آیا تمهیدات لازم جهت اتصال دیوارها به سازه در نظر گرفته شده است

10- -نقاشی با ضد زنگ مناسب

11- اجراي پله جهت دسترسی به طبقات و کنترل ارتفاع و عرض پله و عرض چشم پله

12- کنترل محل دیوارهاي و جداکننده (کلیه دیوارهاي داخلی و خارجی) ضخامت و نوع مصالح آنها

13- اجراي خرپشته

14- تابلوي مشخصات پروژه در محل مناسب کارگاه نصب شده است

15- محل آسانسور و جزئیات سازهاي مورد نظر

16- رعایت اصول ایمنی مبحث 12 مقررات ملی ساختمان در کارگاه به عمل آمده است.

17- ...

در کامل کردن مطالب نظارت بر ساختمان فولادی (مرحله سوم) به ما کمک کنید.

در قسمت (تماس با ما) و آدرس ایمیل info@omran-tajrobe.ir

اشتراک گذاری برای دوستانتان :

مطلبهای مرتبط

نظارت بر ساختمان فولادی (مرحله پنجم)

نظارت بر ساختمان فولادی (مرحله پنجم)

نظارت بر ساختمان فولادی (مرحله پنجم) پس از اتمام نازك کاري و تاسیسات مکانیکی و برقی موارد ذیل مطابق نقشه هاي مصوب و پروانه صادره رعایت گردیده است یا خیر ؟ 1- کنترل اجراي نرده، دست انداز پله ها و ار ...
نظارت بر ساختمان فولادی (مرحله چهارم)

نظارت بر ساختمان فولادی (مرحله چهارم)

نظارت بر ساختمان فولادی (مرحله چهارم) پس از اتمام سفتکاری ساختمان موارد ذیل مطابق نقشه هاي مصوب و پروانه صادره رعایت گردیده است یا خیر ؟ 1- کنترل کد ارتفاعی پوششها (سقف اصلی و سقف کاذب) 2- کنترل پ ...
نظارت بر ساختمان فولادی (مرحله سوم)

نظارت بر ساختمان فولادی (مرحله سوم)

نظارت بر ساختمان فولادی (مرحله سوم) آخرین سقف سازه ای قبل از بتن ریزی موارد ذیل مطابق نقشه ها مصوب و پروانه صادره رعایت گردیده است یا خیر 1- اجرای تیرهای اصلی (میزان میلگردهای تقویت، ابعاد، خاموت گ ...
نظارت بر ساختمان فولادی (مرحله دوم)

نظارت بر ساختمان فولادی (مرحله دوم)

نظارت بر ساختمان فولادی (مرحله دوم) اولین سقف سازه ای قبل از بتن ریزی موارد ذیل مطابق نقشه ها مصوب و پروانه صادره رعایت گردیده است یا خیر 1- کنترل ارتفاع پی و محل قرارگیری ستونها 2- کنترل محل راه ...
نمایش همه
علاقه مندی ها ()